„Życie i posługa św. Jana Pawła II” konkurs w Kowlu

W Kowlu odbył się VI konkurs „Życie i posługa św. Jana Pawła II”.

Po raz szósty uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu spotkali się, aby rywalizować wiadomościami o wydarzeniach z życia i twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II z okazji XX Dnia Papieskiego.
W tym roku Dzień Papieski odbył się pod hasłem Totus Tuus – Cały Twój.
Na początku spotkania uczniowie obejrzeli film o Janie Pawle II oraz zaśpiewali, jak co roku, piosenkę „Lolek” z Magdą Anioł.
Następnie rozpoczęły się cztery tury pytań. Dotyczyły one życia naszego wybitnego Polaka, jego posługi jako księdza, biskupa, kardynała i papieża, książek, podróży, które odbył w ciągu swego życia, encyklik, ludzi, których spotkał w swoim życiu, rodziny, pielgrzymek, hobby.
W naszym konkursie wzięło udział pięcioro uczniów. Wygrał z największą liczbą punktów uczeń III grupy Maksym Ilin, II miejsce zajęła uczennica Anna Rabczuk, a trzecie miejsce zajął Denis Dworski. Wyróżnienia otrzymali Anhelina Piweń i Wlad Piweń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, upominki i dyplomy z rąk prezesa TKP Anatola Herki.

Projekt jest finansowany z Fundacji Wolność i Niepodległość w projekcie “Biało – czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Informację nadesłał Wiesław Pisarski
Nauczyciel języka polskiego skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej do Kowla