Zbliża się termin zgłoszeń do Konkursu o Ignacym Janie Paderewskim, zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o Ignacym Janie Paderewskim, skierowanym m.in. do dzieci i młodzieży szkół polskich szkół za granicą.
ℹ Organizatorzy: Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.
ℹ Patroni: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski.
👉 Celem konkursu jest propagowanie historii Polski poprzez przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego jako autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego oraz patriotycznego. Udział w konkursie pozwoli na rozwój zainteresowań historycznych wśród uczniów oraz stworzy warunki do pogłębienia wiedzy i uczczenia pamięci o wybitnym pianiście.
👉 Uczestnicy mogą wziąć udział w ośmiu kategoriach tematycznych. W merytoryczne przygotowanie zadań poszczególnych kategorii konkursowych współuczestniczą poznańskie uczelnie wyższe: Akademia Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, których profesorowie będą również oceniać zmagania uczestników w poszczególnych konkurencjach.
👉 Konkurs przeprowadzany jest metodą zdalną z zastosowaniem platformy moodle. Jego finał – koncert laureatów i uroczystość wręczenia nagród odbędą się 29 czerwca br. w dniu rocznicy śmierci Paderewskiego – na scenie Akademii Muzycznej w Poznaniu, równolegle z transmisją w mediach.
👉 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia przez dyrektora jego szkoły za pomocą formularza on-line do 2️⃣0️⃣ stycznia br. http://wre.ko.poznan.pl/paderewski/.
ℹ Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: http://ko.poznan.pl/…/ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan…/
ℹ Informacji udziela także Koordynator z Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Rafał Renz (paderewski@ko.poznan.pl,+48 780 386 057).
🔴 Ignacy Jan Paderewski potrafił swoją muzyką, siłą, talentem i determinacją porwać wszystkich słuchaczy, nie tylko Polaków. Dlatego też, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, pobudźmy dzieci i młodzież do działania, tworzenia. Zaproponujmy uczniom interesującą dla nich alternatywę do rozwoju zainteresowań i umiejętności, stymulującą ich aktywność twórczą oraz dając im szansę czerpania ponadczasowych wartości na ich dorosłe odpowiedzialne życie.