Zbliża się II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej

  • II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej
  • ORPEG patronem honorowym

Zapraszamy na II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, podejmujący temat interdyscyplinarnych problemów warsztatu pracy nauczyciela polonijnego z obszarów: psychologii, logopedii, metodyki nauczania, glottodydaktyki oraz kulturoznawstwa. Wydarzenie zostało zaplanowane na 16 – 17 stycznia br.

Od 16 stycznia na kanale YouTube, w ramach Wymiany Dobrych Praktyk, dostępnych będzie kilkanaście wystąpień dyrektorów, nauczycieli z różnych krajów, gdzie prowadzona jest oświata polonijna. Wystąpienia w dniu 17 stycznia odbędą się za pośrednictwem Microsoft Teams. Wykłady odbędą się w czasie rzeczywistym oraz z możliwością odtworzenia nagranego materiału (do 18 stycznia).

W programie przewidziano kilkanaście wykładów i warsztatów, a także panel dyskusyjny. Wykłady inauguracyjne wygłoszą: dr hab. prof. UŁ Edyta Pałuszyńska “Aforyzmy na lekcjach języka polskiego, krótkie teksty i ciekawe wykorzystywanie na lekcjach” oraz dr hab. prof. IBL PAN Agata Roćko “Być niebieskim ptakiem czy mieć poukładane w głowie? – o nauczaniu i rozumieniu polskiej frazeologii”.

Patronem honorowym II Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Londynie, a gościem honorowym Pan Profesor Jerzy Bralczyk, Pani Anna Aleksandra Radecka – Dyrektor ORPEG oraz Pan Tadeusz Młynek – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Więcej informacji: https://passhlondyn.eu/?p=1737

Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych (PASSH) to uczelnia, która za cel swojej działalności naukowo-dydaktycznej uznaje rozwój i poszerzanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych:

  • organizacja konferencji naukowych,
  • udział w konferencjach międzynarodowych,
  • prowadzenie i publikacja multidyscyplinarnych badań naukowych,
  • współpraca z ośrodkami akademickimi w Polsce,
  • prowadzenie seminarium doktoranckiego,
  • promowanie polskiej nauki, kultury i języka polskiego na świecie.