WYNIKI KONKURSU “CZYTAJMY POLSKICH AUTORÓW”

  • konkurs

II edycja Międzyszkolnego Konkursu z okazji Szkolnych Dni Książki i Prasy „Czytajmy polskich autorów”, zorganizowanego przez Szkoły Polskie przy placówkach dyplomatycznych RP na terenie Ameryki Północnej, została zakończona.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i popularnością. W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie ze Szkół Polskich w Chicago, Montrealu, Nowym Jorku, Toronto i Waszyngtonie.

Celem konkursu było:
📒 wzbogacenie wiedzy nt. polskiej literatury
📕 wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się
📗 rozwijanie wrażliwości czytelniczej i kulturowej
📘 promowanie wartości uniwersalnych, takich jak patriotyzm
📙poszanowanie tradycji i kultury
📒 rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań
📕 kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

Uczestnicy konkursu w ciekawy i różnorodny sposób przedstawili fascynacje literaturą polską. Udowodnili, że książka może być nieustającą inspiracją i przygodą!

Po wspólnych obradach, jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji nagrodzonych prac.