Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w tradycji polskiej

  • publikacja ORPEG
  • wszystkich świętych
  • zaduszki

This content has been archived. It may no longer be relevant

1 listopada udajemy się na cmentarze, by uporządkować groby zmarłych krewnych i przyjaciół, ozdobić je kwiatami i zniczami, pomodlić się.
Wszystkich Świętych to uroczystość o ponadtysiącletniej tradycji, wywodząca się z kultu męczenników z czasów starożytnych. Później papieże rozszerzyli to święto o wspomnienie wszystkich tych, którzy już dostali się do nieba i mogą bezpośrednio widzieć Boga.

2 listopada przypada Dzień Zaduszny, w którym wierni modlą się o zbawienie dusz czyśćcowych, ofiarowując za nich modlitwy.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przygotował publikację “Polskie zwyczaje i tradycje” wraz ze scenariuszami lekcji, zapraszamy do lektury i korzystania.