Podręczniki i pomoce dydaktyczne

PRZEKAZYWANIE SZKOŁOM ORGANIZACJI POLAKÓW I INNYM PODMIOTOM ZA GRANICĄ PODRĘCZNIKÓW I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1042) może przekazywać za granicę podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Podręczniki i pomoce dydaktyczne mogą być przekazywane za granicę na wniosek organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą lub innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Procedura zamawiania podręczników

W celu zamówienia podręczników i pomocy dydaktycznych należy:

1. Zarejestrować szkołę/ośrodek nauczania w bazie danych szkół na stronie www.polska-szkola.pl.

2. Uzupełnić formularz wniosku według kroków opisanych w procedurze wniosek dostępny on-line na stronie Polskiej Szkoły.

3. Informacja na temat zamawiania podręczników i pomocy dydaktycznych.

Pobierz

4. Uzyskać akceptację dyrektora szkoły lub prezesa organizacji polonijnej oraz odpowiedniego urzędu konsularnego.

5. Przesłać w wymaganym terminie wydrukowany i zaakceptowany formularz zamówienia na adres e-mail: podreczniki@orpeg.pl

Realizowane będą tylko zamówienia posiadające akceptację placówki konsularnej z ośrodków zarejestrowanych na stronie: www.polska-szkola.pl

 

Terminy składania wniosków w 2020 r.

Wnioski o przekazanie podręczników i pomocy dydaktycznych należy złożyć w Ośrodku do 10 marca 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 22 4691-134 lub mailowy: podreczniki@orpeg.pl

 

Przypominamy, że wnioski o przekazanie podręczników mogą składać wyłącznie placówki, które są zarejestrowane na portalu „Polska Szkoła” i mają zaktualizowaną ankietę.