Podręczniki i pomoce dydaktyczne

PRZEKAZYWANIE SZKOŁOM ORGANIZACJI POLAKÓW I INNYM PODMIOTOM ZA GRANICĄ PODRĘCZNIKÓW I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1042) może przekazywać za granicę podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Podręczniki i pomoce dydaktyczne mogą być przekazywane za granicę na wniosek organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą lub innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

1 marca 2021 r. rusza nabór wniosków o przekazanie podręczników i pomocy dydaktycznych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Termin składania wniosków do 31 marca 2021 r.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski placówek, które nie aplikowały o podręczniki w latach 2018-2020.

Procedura zamawiania podręczników

W celu zamówienia podręczników i pomocy dydaktycznych należy:

1. Zarejestrować szkołę /ośrodek nauczania w bazie danych szkół na stronie ORPEG. Pytania związana z bazą i rejestracją w niej należy przesyłać na adres: baza@polska-szkola.pl.

2. W przypadku gdy placówka jest zarejestrowana w bazie – zaktualizować dane zawarte w ankiecie.

3. Po zalogowaniu wypełnić wniosek dostępny on-line. Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji polonijnych lub innych instytucji prowadzących nauczanie języka polskiego.

4. Przesłać wypełniony wniosek z podpisem dyrektora szkoły i / lub prezesa organizacji polonijnej do urzędu konsularnego RP w celu akceptacji.

5. Zaakceptowany przez Urząd Konsularny RP skan wniosku należy przesłać w wymaganym terminie na adres e-mail: podreczniki@orpeg.pl. Nie ma obowiązku przysłania oryginału wniosku pocztą tradycyjną. Składając wniosek Zamawiający zobowiązuje się do przesłania do Ośrodka w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przesyłki, zestawienia zawierającego informację o tytule, rodzaju i liczbie otrzymanych sztuk. Zestawienie należy przesłać na adres: podreczniki@orpeg.pl. Zamawiający powinien prowadzić ewidencję otrzymanych podręczników i pomocy dydaktycznych.

Terminy składania wniosków podawane są na stronie Ośrodka.

WAŻNE: wnioski mogą składać wyłącznie placówki, które są zarejestrowane w bazie danych szkół i mają zaktualizowaną ankietę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: +48 22 469 11 34, podreczniki@orpeg.pl.

Kryteria oceny wniosku:

  • ocenie podlegają pozycje będące podręcznikami lub pomocami dydaktycznymi;
  • pozycje inne niż podręczniki lub pomoce dydaktyczne nie są brane pod uwagę;
  • dostępność zamawianych tytułów na polskim rynku wydawniczym;
  • dostępność wskazanych pozycji, a limitowanych przez wydawcę lub autora;
  • informacja o prowadzonej działalności edukacyjnej Zamawiającego zawartych w ankiecie;
  • liczba uczniów, nauczycieli, oddziałów Zamawiającego w stosunku do liczby i rodzajów zamawianych pozycji.

Ostateczną decyzję o zakupie podręczników i pomocy dydaktycznych dla konkretnych ośrodków nauczania języka polskiego poza granicami kraju podejmuje Dyrektor Ośrodka.