Materiały dydaktyczne

Nauczyciele i metodycy Polonijnego Centrum Nauczycielskiego opracowują bezpłatne materiały dydaktyczne przeznaczone dla każdego etapu edukacyjnego. Materiały dostępne są na 2 platformach: www.wlaczpolske.pl oraz www.zpe.gov.pl (w zakładce „Edukacja polonijna”).

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do korzystania z poniższych zasobów edukacyjnych w formie podręczników, opracowanych w ramach środków Senatu w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Materiały te – rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – mogą stanowić doskonałe wsparcie w przeprowadzaniu zdalnych lekcji, stać się źródłem niezbędnej wiedzy i inspiracją do pracy online. Korzystanie z nich jest nieodpłatne.

Gra interaktywna

Filmy wspierające nauczycieli w realizacji zdalnego nauczania

Filmy poświęcone treściom historycznym

 

Publikacje w pdf