Awans zawodowy nauczycieli szkół polonijnych

W dniu 1 września 2022 roku weszły w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym MEN, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe.

 

Platforma awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą

1 stycznia 2021 roku została uruchomiona platforma Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą, która dostępna jest pod adresem https://awanspolonijny.men.gov.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: awans-polonijny@orpeg.pl

Akty prawne

Rozdział 3b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (Dz.U. 2020 r. poz. 1979)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą (Dz.U. 2022 r. poz. 2692)