Witamy pierwszaków! Szkoła Polska w Oslo

This content has been archived. It may no longer be relevant

Dnia 3 i 5 listopada br. Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo przyjęła uroczyście uczniów klasy Ia i Ib do grona społeczności uczniowskiej.
Uroczystość pasowania na ucznia odbywała się w pięknie udekorowanej klasie. Po zaprezentowaniu przez uczniów wzruszającej części artystycznej przygotowanej przez wychowawcę klas pierwszych P. Iwonę Prokop, pasowania na ucznia klasy pierwszej dokonała Kierownik Szkoły – P. Katarzyna Słabowska –Wachowiak. Pierwszoklasiści otrzymali prezenty zakupione przez rodziców. Uroczystość odbywała się bez udziału gości i rodziców.
Uczniom klasy pierwszej składamy serdecznie życzenia, aby każdy dzień spędzony w szkolnych ławkach oraz na szkolnych korytarzach był radosny, a nauka była przyjemnością!