Wielkanoc w wielokulturowym Kazachstanie

  • Stowarzyszenie "Polacy" w Kazachstanie
  • Wielkanoc

Życzenia wielkanocne nagrane przez uczniów Polonijnej Szkoły Niedzielnej przy Stowarzyszeniu “Polacy” w Kazachstanie.
W filmie wystąpiła prezes Stowarzyszenia – Pani Helena Rogowska oraz kierownik Szkoły – Pani Helena Sikorska.

Informację nadesłała Pani Agnieszka Jermołowicz, nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Kazachstanie.