Warsztaty w Szkole Polskiej w Atenach

  • Ateny
  • Szkoła Polska
  • warsztaty

W dniach 13-15 maja 2022 r. odbyły się w Szkole Polskiej im. Z. Mineyki w Atenach warsztaty budowania pozytywnych relacji w szkole i wychowania dziecka dwujęzycznego. Spotkanie poprowadziły: pani Renata Werpachowska – psycholog szkolny i pani Małgorzata Kamińska – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Spotkanie rozpoczął konsul RP w Atenach Pan Sławomir Pyl.

W warsztatach udział wzięli uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Polskiej w Atenach. Celem spotkania było budowanie pozytywnych relacji wśród społeczności szkolnej, aby pielęgnując przeszłość budować wspólną przyszłość w szkole. Niezwykle istotne w budowaniu dobrych relacji w edukacji jest uwzględnianie emocji każdej ze stron.

Spotkanie odbiło się pozytywnym echem wśród całej społeczności szkolnej.

 

 

Zdjęcia: Warsztaty w Szkole Polskiej im. Z. Mineyki w Atenach