VII edycja Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra – zapraszamy uczniów polonijnych do udziału!

  • konkurs światowy
  • konkursy regionalne
  • Patria Nostra
  • szkoły polonijne
  • VII edycja

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół polonijnych do wzięcia udziału w VII edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra. Uczniowie szkół polonijnych mogą zgłaszać się zarówno do Konkursu światowego, jak i do 4 Konkursów regionalnych lub do obu wariantów jednocześnie.

CEL: Filmowy Konkurs Historyczny „Patria Nostra” przyczynia się do budowania tożsamości Narodu Polskiego, rozproszonego po całym świecie, inspiruje młodzież polską do wnikania w procesy historyczne, które ukształtowały współczesny świat, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość.
Najlepszym środkiem do integracji młodych Polaków z różnych części globu jest świadomość historyczna, która stanowi trzon tożsamości i pozwala na wymianę między nimi opinii i spostrzeżeń.

ZADANIE KONKURSOWE: przygotowanie filmów lub animacji trwających 45-60 sekund, prezentujących ważne wydarzenia z historii Polski. Prace mogą być wykonane różnymi technikami, np. ręcznie rysowane plansze, animacja poklatkowa czy film z udziałem aktorów (przeważnie samych uczniów).

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH: dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników. Tematy przydzielane są według kolejności zgłoszeń, dotyczą one wydarzeń z jednego z 52 tygodni w roku.

NAGRODY: wycieczka do Polski w przypadku finalistów Konkursu światowego oraz atrakcyjne nagrody finansowe dla uczestników 4 Konkursów regionalnych.

HARMONOGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TUTAJ


W dotychczasowych 6. edycjach konkursu wzięło udział ponad 750 uczniów i nauczycieli ze szkół polonijnych z całego świata. W VI edycji I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, koordynowanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Film autorstwa László Demény, Marko Skrodzki oraz Ádám Pongrácz został uznany za najlepszy spośród siedemdziesięciu filmów przesłanych przez polonijne szkoły z całego świata!