Ameryka Północna

Wykaz szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych w Ameryce Północnej

Kanada

Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w MONTREALU

Kierownik
Strona www
Adres e-mail

Szkoła Polska im. gen. Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Kierownik
Strona www
Adres e-mail

Meksyk

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MEKSYKU

Kierownik
Strona www
Adres e-mail

USA

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w WASZYNGTONIE

Kierownik
Strona www
Adres e-mail

Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w CHICAGO

Kierownik
Strona www
Adres e-mail

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Kierownik
Strona www
Adres e-mail