Szkoły polskie

SZKOŁY POLSKIE

Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty: język polski i wiedza o Polsce).
W roku szkolnym 2022/2023 w 74 szkołach naukę rozpoczęło ponad 16 tys. uczniów. W szkołach pracuje 600 nauczycieli.
Funkcjonowanie szkół polskich reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.). Link do rozporządzenia TUTAJ 

KONTYNENTY

4

KRAJE

36

SZKOŁY POLSKIE

74

WYKAZ SZKÓŁ PRZY POLSKICH PLACÓWKACH DYPLOMATYCZNYCH NA ŚWIECIE