Szkoły Polskie

SZKOŁY POLSKIE

Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty ojczyste – język polski i wiedza o Polsce), z wyjątkiem Zespołu Szkół w Atenach, który prowadzi dodatkowo nauczanie ramowe. W roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych rozpoczęło łącznie ponad 17 tys. uczniów. Pracuje w nich blisko 600 nauczycieli.

KONTYNENTY

4

KRAJE

36

SZKÓŁ POLSKICH

69

WYKAZ SZKÓŁ PRZY POLSKICH PLACÓWKACH DYPLOMATYCZNYCH NA ŚWIECIE