Jak dodać szkołę do bazy danych?

BAZA DANYCH SZKÓŁ ZAWIERA INFORMACJE O:

1. Szkołach “sobotnich” i innych uzupełniających szkołach polonijnych prowadzonych przez organizacje społeczne, parafie i inne podmioty zagraniczne.

2. Szkołach z językiem polskim, działających w systemach oświaty innych państw:

  • szkołach z polskim językiem nauczania,
  • szkołach dwujęzycznych z językiem polskim,
  • szkołach międzynarodowych z językiem polskim,
  • szkołach z nauką języka polskiego jako ojczystego,
  • szkołach z nauką języka polskiego jako obcego,
  • szkołach z dodatkowymi zajęciami z języka polskiego;

3. Innych placówkach edukacyjnych prowadzących nauczanie języka polskiego za granicą.

Instrukcja - Jak zarejestrować szkołę w bazie szkół polonijnych - PDF
Instrukcja - Jak zaktualizować dane szkoły w bazie szkół polonijnych - PDF