Jak dodać szkołę do bazy danych?

BAZA DANYCH SZKÓŁ ZAWIERA INFORMACJE O:

  • szkołach „sobotnich” działających przy polskich stowarzyszeniach, parafiach itp.,
  • szkołach polskich działających w lokalnych systemach oświaty,
  • szkołach dwujęzycznych działających w lokalnych systemach oświaty,
  • szkołach polskich działających przy ambasadach RP,
  • szkołach w lokalnych systemach oświaty z nauką języka polskiego jako ojczystego,
  • szkołach w lokalnych systemach oświaty z nauką języka polskiego jako obcego,
  • ew. innych formach niekomercyjnej nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Instrukcja - Jak zarejestrować szkołę w bazie szkół polonijnych - PDF
Instrukcja - Jak zaktualizować dane szkoły w bazie szkół polonijnych - PDF