Szkoły polonijne

Szkoły społeczne prowadzone są przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie. Szczegółowe informacje o szkołach są dostępne na portalu polska-szkola.pl prowadzonym przez ORPEG.