Szkoły polonijne i inne

  1. Szkoły polonijne prowadzone przez organizacje społeczne, parafie i inne podmioty zagraniczne;
  2. Szkoły z językiem polskim, działające w systemach oświaty innych państw;
  3. Inne placówki edukacyjne, prowadzące nauczanie języka polskiego za granicą.