Sekcje polskie we Francji

SEKCJE POLSKIE W SZKOŁACH OBCYCH SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH

Do szkół obcych systemów oświaty, w których działają sekcje polskie zalicza się szkoły, gdzie:

  • nauczanie wszystkich przedmiotów odbywa się w języku polskim w klasach I-IV lub I-XII (np. Litwa, Ukraina, Łotwa, Białoruś, Czechy, Mołdawia),
  • nauka języka polskiego i przedmiotów ojczystych prowadzona jest w systemie oddziałów dwujęzycznych w sekcjach polskich we Francji lub jako przedmiot obowiązkowy w kilku szkołach w Rosji, na Białorusi, Ukrainie i Łotwie,
  • język polski nauczany jest w ramach zajęć dodatkowych, m.in w takich krajach jak: Dania, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Australia, Węgry, Rumunia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan

WYKAZ SEKCJI POLSKICH WE FRANCJI

SEKCJA POLSKA W LICEUM MONTAIGNE W PARYŻU

Kierownik
E-mail

SEKCJA POLSKA – COLLEGE I LICEUM MIĘDZYNARODOWE W SAINT GERMAIN-EN-LAYE

Kierownik
E-mail
Lidia Tarkowska-Beyrand
saintgermain-sekcja@orpeg.pl

SEKCJA POLSKA W CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE W LYONIE

Kierownik
E-mail

SEKCJA POLSKA PRZY LYCEE, COLLEGE INTERNATIONAL I ECOLE CONSEIL DES XV W STRASBURGU

Kierownik
E-mail