Sekcje polskie we Francji

SEKCJE POLSKIE W SZKOŁACH DZIAŁAJĄCYCH W SYSTEMACH OŚWIATY INNYCH PAŃSTW

We Francji na trzech poziomach nauczania (szkoła podstawowa, szkoła średnia 1 stopnia – collège i 2 stopnia – lycée) funkcjonują tzw. sekcje międzynarodowe, w których część przedmiotów nauczana jest w języku kraju partnerskiego. Do głównych celów tego rozwiązania należy ułatwienie przyjmowania i integracji uczniów zagranicznych z francuskim systemem szkolnym oraz ich ewentualnego powrotu do systemu kraju pochodzenia.

Do pracy w charakterze nauczyciela w sekcjach polskich szkół francuskich oddelegowani są nauczyciele zatrudnieni w szkołach polskich. Podstawę dla delegowania nauczycieli polskich do pracy w sekcji stanowi § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2023 r. poz. 2387 z późn. zm.).

Nauczyciele realizują program nauczania zatwierdzony przez stronę francuską. Na koniec edukacji uczniowie przystępują do matury z języka polskiego, historii Polski i geografii w systemie OIB.

WYKAZ SEKCJI POLSKICH WE FRANCJI

SEKCJA POLSKA W LICEUM MONTAIGNE W PARYŻU

Kierownik
E-mail

SEKCJA POLSKA W COLLEGE LES HAUTS GRILLETS I W LYCEE INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Kierownik
E-mail
Agnieszka Sygowska-Kalmus
saintgermain-sekcja@orpeg.pl

SEKCJA POLSKA W CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE W LYONIE

Kierownik
E-mail

SEKCJA POLSKA W STRASBURGU, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ: ECOLE ELEMENTAIRE DU CONSEIL DES XV CYCLE 2 ET 3, COLLEGE INTERNATIONAL VAUBAN LYCEE INTERNATIONAL LES PONTONNIERS

Kierownik
E-mail