Szkoła Polska w Kopenhadze ma swój sztandar

  • Kopenhaga
  • Szkoła Polska
  • sztandar

W sobotę 7 maja 2022 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji przekazania sztandaru Szkole Polskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Kopenhadze.

Uroczystość rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu Polski.
Kierownik Szkoły Pani Dorota Schrieder serdecznie powitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. W swojej przemowie podkreśliła wyjątkowość tego dnia i jego historyczne znaczenie dla społeczności szkolnej. Podziękowała również przedstawicielom Ambasady RP w Kopenhadze za ufundowanie sztandaru i przekazanie go Szkole.

Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności skierowała do Pani Konsul RP w Królestwie Danii Małgorzaty Dąbeckiej, która z ogromnym zaangażowaniem wspierała dążenia Szkoły do pozyskania sztandaru.

Pani Kierownik zwróciła uwagę, że patron szkoły i sztandar motywują do jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i bardziej przyjaźnie. Zwracając się do Uczniów, powiedziała: “Bierzmy z życia Marii Skłodowskiej-Curie to co najlepsze, wyznaczajmy sobie cele tak jak ona, takie, które wydają nam się nie do osiągniecia. Bądźmy odważni na drodze do sukcesu. Drodzy Uczniowie, pamiętajcie o słowach Waszej Patronki: “Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.
Na zakończenie Pani Kierownik zwróciła się do Uczniów mówiąc: “Drodzy Uczniowie, pragnę z całego serca, aby każdy z Was opuszczając mury tej szkoły powiedział dokładnie to samo, co Patron naszej szkoły przed laty – „Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym”.

Następnie odczytano list gratulacyjny Pani Dyrektor ORPEG Justyny Kralisz. Pani Dyrektor w liście przekazała gratulacje i życzenia z okazji przekazania sztandaru Szkole, podkreślając, że sztandar jest symbolem najwyższych wartości, honoru, tradycji patriotycznych, wspólnych dążeń oraz stanowi znak tożsamości i przynależności do polskiej rodziny szkolnej, jednoczy wokół wspólnego celu, jakim jest umiłowanie Ojczyzny.
Piękne i wzruszające słowa, za które serdecznie dziękujemy!

Zaproszeni goście Pani Konsul RP w Królestwie Danii Małgorzata Dąbecka oraz Ksiądz Proboszcz z Parafii św. Anny w Kopenhadze Wiesław Podlach również złożyli gratulacje i wzruszające życzenia społeczności szkolnej.
Ksiądz Proboszcz zwracając się do społeczności szkolnej, wskazał na najważniejsze wartości, które niesie za sobą sztandar oraz symbole, które pomagają zachować naszą tożsamość i są wyrazem naszych korzeni oraz polskich i chrześcijańskich wartości.
Pani Konsul w swoim przemówieniu powiedziała:
“Sztandar, który od dzisiejszego dnia stanie się symbolem szkoły wpisze się w ceremoniał szkolny, w uroczystości, które będą odbywać się z jego udziałem. Chciałabym wyrazić nasze podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia marzenia o sztandarze dla szkoły. Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej zapisał znamienne słowa: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Przywołuję je dzisiaj, podczas uroczystości przekazania szkole sztandaru, gdyż są to słowa, które podkreślają ogromną wagę edukacji i wychowania.
Państwo podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania kolejnych pokoleń młodzieży polskiej w Danii.
Dlatego składam wszystkim zaangażowanym w funkcjonowanie tej szkoły wyrazy podziękowania i uznania za Wasz trud w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży”.

Przekazaniu sztandaru towarzyszyły występy muzyczne, inspirujący spektakl o patronce szkoły w wykonaniu uczniów klas 4, 5 SP i klasy 1 LO oraz wystawa prac plastycznych o Marii Skłodowskiej-Curie wykonanych przez uczniów. Odbyła się także premiera piosenki reklamującej Szkołę Polską w Kopenhadze, a skomponowaną przez Pana Tomasza Luberta.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątki w postaci książek o Marii Skłodowskiej-Curie ufundowane przez Ambasadę RP w Kopenhadze. Była również możliwość zrobienia wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz wpisania się do szkolnej kroniki.
Po zakończeniu oficjalnej części społeczność szkolna oraz zaproszeni goście uczestniczyli w we wspaniałym przyjęciu przygotowanym przez rodziców.
Dziękujemy Wszystkim za przygotowanie tej pięknej uroczystości!

Informację nadesłała Pani Kierownik Szkoły – Dorota Schrieder.

 

 

Zdjęcie: uroczystość przekazania sztandaru Szkole Polskiej w Kopenhadze