Sympozjum naukowe poświęcone twórczości Papieża Polaka – Drohobycz

  • Drohobycz
  • Jan Paweł II
  • Ukraina

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
św. Jan Paweł II

W dniach 7 – 10 X 2021 roku w Brzuchowicach odbyła się Ogólnoukraińska konferencja naukowa ,,Twórczość literacka Karola Wojtyły – konteksty
i nawiązania”, której organizatorem było Centrum Metodyczne Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich
na Ukrainie.

Sympozjum objęli patronatem Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz oraz Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu ,,Polonia i Polacy za granicą” oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Inspirujące i kształcące referaty wygłosili wykładowcy reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski (Kraków, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Warszawa). Odbiorcami konferencji byli nauczyciele i studenci języka polskiego z terenu całej Ukrainy. Wydarzenie uświetnili swym występem aktorzy Teatru Polskiego we Lwowie. Ponadto uczestnicy sympozjum odbyli dwie edukacyjne wycieczki śladami Ojca Świętego Jana Pawła II. Konferencja była okazją do refleksji nad przesłaniem płynącym z literackiej spuścizny Papieża Polaka, twórczej wymiany myśli, zanurzenia się w pięknie poetyckiej polszczyzny Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Informację nadesłała Anna Krystyna Miśkiewicz – nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Drohobyczu (Ukraina).