Święto Edukacji w Szkole Polskiej w Hadze

  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Haga
  • Szkoła Polska

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze