Startuje 2. edycja “Latającej poradni online”

  • projekt ORPEG

ORPEG rozpoczął nabór wśród szkół polonijnych do drugiej edycji projektu “Latająca Poradnia online”.

Projekt ma na celu przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych uczniów pod kątem psychologicznym, logopedycznym, fizjoterapeutycznym / integracji sensorycznej.

Przedsięwzięcie zaplanowano w okresie wrzesień – listopad 2021 r.

• Każdorazowo projekt będzie rozpoczynał się od szkolenia wstępnego dla kadry pedagogicznej, które poprowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z Polski, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta / specjalista integracji sensorycznej. Ci sami eksperci przeprowadzą badania uczniów połączone z wywiadami rodziców, analizą nagrań zachowań uczniów i efektów ich pracy.

• Po przeprowadzonym badaniu dla każdego dziecka zostanie opracowany raport zawierający rekomendacje i wskazówki dla nauczycieli i rodziców.

• Po zakończeniu badań i opracowaniu raportów zostaną przeprowadzone szkolenia podsumowujące dla kadry pedagogicznej pod kątem wsparcia uczniów z potrzebami edukacyjnymi.

 

W przypadku pytań prosimy kierować wiadomość na adres: sekretariat@orpeg.pl


Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży stanowią podstawę do dbałości o zapewnianie im warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi, niwelowania barier i przezwyciężania trudności, jak również wspierania w przygotowaniu do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie.