Spotkanie podsumowujące rok szkolny nauczycieli skierowanych przez ORPEG

  • 2021/2022
  • nauczyciele kierowani
  • zjazd

W dniach 29 czerwca – 2 lipca br. z inicjatywy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą odbywa się spotkanie podsumowujące pracę nauczycieli skierowanych przez ORPEG do pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2021/2022.

Jednym z działań statutowych ORPEG jest kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, głównie na Wschód, ale także do Ameryki Południowej. W minionym roku szkolnym skierowano 104 nauczycieli. Pedagodzy uczyli w 11 krajach języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim. Tegoroczny zjazd jest kontynuacja spotkań, z których pierwsze odbyło się w 2010 roku w Warszawie. Spotkanie ma na celu nie tylko podsumowanie minionego roku szkolnego, ale także wymianę doświadczeń, podzielenie się osobistymi refleksjami, sukcesami i trudnościami w pracy pedagoga za granicą, pozyskanie informacji związanych z pobytem w danym kraju, a przede wszystkim możliwość bezpośredniego spotkania się uczestników.

Pierwszy dzień zjazdu swoja obecnością uświetnili:
Pan Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
Pan Minister Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
Pan Piotr Semeniuk – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Do niedawna Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
Pani Aleksandra Kucy – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
Pan Zbigniew Ciosek – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
Pan Jan Badowski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
Pani Julia Altyńska-Grodecka – Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP;
Pani Ewa Czerniawska z Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Goście obecni na zjeździe nauczycieli kierowanych

Zdjęcie (od lewej): Pani Aleksandra Kucy – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Pan Piotr Semeniuk – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Pan Zbigniew Ciosek – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Pan Minister Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Pan Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pani Julia Altyńska-Grodecka – Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP; Pani Ewa Czerniawska z Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP

 

Uroczystego otwarcia spotkania dokonała Pani Agnieszka Koterla, wicedyrektor ORPEG, która wyraziła słowa szacunku dla nauczycieli za realizację misji na rzecz podtrzymywania i rozwoju polskości poza granicami kraju.

 

Agnieszka Koterla - wicedyrektor ORPEG

Zdjęcie: Pani Agnieszka Koterla – wicedyrektor ORPEG

Agnieszka Koterla podczas zjazdu nauczycieli kierowanych

Zdjęcie: Pani Agnieszka Koterla – wicedyrektor ORPEG

 

Następnie głos zabrał Minister Jan Dziedziczak, który podkreślił, że nauczyciele są orędownikami polskości i patriotyzmu, obrońcami dobrego imienia Polski. Nie tylko inspirują dzieci, młodzież i dorosłych do uczenia się języka polskiego, ale zaszczepiają w nich także umiłowanie polskiej literatury, kultury i tradycji.
Pan Minister przekazał nauczycielom publikację Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Opowieść o Błękitnej Armii”, kończąc wystąpienie słowami, że nauczyciele są swego rodzaju Błękitną Armią oświaty polonijnej.
Pan Minister zapewnił także o swojej dostępności w kwestii jakichkolwiek pytań czy napotkanych problemów w pracy, którą wykonują.

 

Minister Jan Dziedziczak podczas zjazdu nauczycieli kierowanych

Zdjęcie: Pan Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Wiceminister Tomasz Rzymkowski w swojej wypowiedzi podziękował za dokonania i zaangażowanie nauczycieli w krzewienie języka i kultury polskiej wśród rodaków za granicą. Podobnie jak Minister Jan Dziedziczak, również zadeklarował wsparcie resortu edukacji w działaniach Ośrodka dedykowanych nauczycielom kierowanym.

 

Wiceminister Tomasz Rzymkowski podczas zjazdu nauczycieli kierowanych

Zdjęcie: Pan Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Na zakończenie części oficjalnej goście wręczyli nauczycielom imienne Podziękowania za trud i pracę w minionym roku szkolnym.

wręczenie podziękowań nauczycielom podczas zjazdu

Zdjęcie (od lewej): Pani Aleksandra Kucy – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Pan Minister Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pan Paweł Kasprzyk – nauczyciel skierowany na Ukrainę; Pan Minister Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Pan Piotr Semeniuk – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

 

Dwojgu nauczycielom przekazano Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia: Pani Wiesławie Prążyńskiej, która nauczała w Brześciu na Białorusi oraz pośmiertnie Panu Markowi Olczakowi, który przebywał w Kazachstanie, i w imieniu którego odznaczenie odebrała córka, Pani Alicja Olczak.

odznaczenie Wiesławy Prążyńskiej medalem KEN

Zdjęcie: Wręczenie nauczycielowi kierowanemu Pani Wiesławie Prążyńskiej Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

odznaczenie Wiesławy Prążyńskiej medalem KEN

Zdjęcie: Wręczenie nauczycielowi kierowanemu Pani Wiesławie Prążyńskiej Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

wręczenie Medalu KEN pośmiertnie Panu Markowi Olczakowi

Zdjęcie: Wręczenie pośmiertnie nauczycielowi kierowanemu Panu Markowi Olczakowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

wręczenie Medalu KEN pośmiertnie Panu Markowi Olczakowi

Zdjęcie: Wręczenie pośmiertnie nauczycielowi kierowanemu Panu Markowi Olczakowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

W dalszej części spotkania Pan Mariusz Wychódzki – koordynator Wydziału Rozwoju Oświaty Polskiej za Granica w ORPEG – przedstawił ideę i historię kierowania nauczycieli za granicą. Poprosił także wszystkich zebranych o uczczenie minutą ciszy ofiary napaści rosyjskiej na Ukrainę.

Mariusz Wychódzki podczas zjazdu nauczycieli kierowanych

Zdjęcie: Pan Mariusz Wychódzki – koordynator Wydziału Rozwoju Oświaty Polskiej za Granica w ORPEG

W kolejnych dniach zjazdu podjęte zostaną m.in. kwestie bezpieczeństwa w krajach pobytów nauczycieli i poprawnego reagowania na nietypowe sytuacje, zagadnienia dokumentacji nauczyciela kierowanego czy wachlarz szkoleń oferowanych przez Polonijne Centrum Nauczycielskie.

 

uczestnicy zjazdu nauczycieli

Zdjęcie: Nauczyciele kierowani do pracy dydaktycznej za granicą

 

nauczyciele kierowani

Zdjęcie: Nauczyciele kierowani do pracy dydaktycznej za granicą

 

zjazd nauczycieli kierowanych

Zdjęcie: Nauczyciele kierowani do pracy dydaktycznej za granicą. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

zjazd nauczycieli kierowanych

Zdjęcie: Nauczyciele kierowani do pracy dydaktycznej za granicą. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki