Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego “Dla książki”

  • konkurs plastyczny
  • kształcenie na odległość

Konkurs plastyczny „Dla książki” dobiegł końca. Gratulujemy uczestnikom.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III Szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość. Uczeń mógł wybrać dowolną technikę pracy, w której stworzy zakładkę do swojej ulubionej książki lub ekslibris, czyli znaku graficznego informującego o właścicielu książki.

Uczestnicy konkursu nadesłali wspaniałe prace, a komisja konkursowa w składzie: Pani Agnieszka Koterla, wicedyrektor Ośrodka, Pani Jadwiga Lisiak oraz Pani Joanna Nakonieczna – nauczyciele Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej – intensywnie debatowała nad wyłonieniem prac finałowych. We wszystkie prace uczniowie włożyli dużo trudu, wykazali się pomysłowym i twórczym podejściem do tematu konkursowego.

W kategorii ex librisów nagrodzeni zostali:
– klasa I Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej – Helena Cerrone i Rafael Marcel – ex aequo pierwsze miejsca,
– klasa II Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej – Aleksandra Lubińska, Milena Tkaczyk i Gabriel Marcel – ex aequo pierwsze miejsca.

W kategorii zakładek nagrodzeni zostali:
– klasa I Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej – Helena Cerrone, Elena Krasińska i Rafael Marcel – ex aequo pierwsze miejsca,
– klasa II Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej – Ewa Barrau, Aleksandra Lubińska, Milena Tkaczyk i Gabriel Marcel – ex aequo pierwsze miejsca,
– klasa III Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej – Natalie Boltbaatar, Nina Nędzi, Maria Wierzbicka i Adrian Krasiński – ex aequo pierwsze miejsca.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy serdecznie!