Rozpoczęła się rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość

  • 2022/2023
  • kształcenie na odległość
  • rekrutacja
  • szkoły im. KEN

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online).

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Uczniowie mogą wybrać 1 z 2 planów nauczania:

• uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują ramy programowe kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);

• uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego obecnego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania.


Szkoły w systemie kształcenia na odległość tj. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej są koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).
ORPEG jest jednostką podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki.

W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło łącznie 1459 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

KORZYŚCI:

👉 najważniejszą korzyścią jest płynny kontakt z ukochanymi dziadkami, rodziną i rówieśnikami, którzy mieszkają na co dzień w Polsce;
👉 nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej;
👉 kształcenie jest bezpłatne;
👉 zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
👉 uczniowie otrzymują świadectwa szkolne oraz legitymacje, które są ważne na terenie Polski;
👉 uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia – na czas trwania roku szkolnego – podręczników szkolnych. W klasach 1-3 szkoły podstawowej wydawane są również bezzwrotne zeszyty ćwiczeń;
👉 uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
👉 płynny powrót do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów;
👉 istotne miejsce w programach obu szkół zajmują obchody świąt i rocznic bliskich sercu każdego Polaków, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć własną tożsamość;
👉 uczniowie biorą udział w Konkursie Literatury i Języka Polskiego – zdobycie tytułu finalisty, bądź laureata uprawnia m.in. do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przewiduje szereg udogodnień w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie wyższe. Tytuł laureata Olimpiady upoważnia do uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki;
👉 nawiązane przyjaźnie, trwające latami!

Bliższe informacje TUTAJ