Relacja z gali finałowej konkursu “Być Polakiem” w TVP Polonia

Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono kilkadziesiąt nagród dla zwycięzców XIII edycji konkursu „Być Polakiem”. Projekt był skierowany do uczniów i nauczycieli szkół polonijnych. W gali udział wzięła Dyrektor ORPEG Pani Justyna Kralisz.
Młodzi Polacy mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną, literacką lub film. Nadesłali m.in. widokówkę z Polski, napisali wiersz czy nagranie o relacji z Ojczyzną. Zadaniem nauczycieli było przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.
Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym, a w szczególności uczniom i pedagogom naszych szkół 👏👏👏
Na konkurs wpłynęło ponad 1200 prac z 37 krajów.
Konkurs organizuje Fundacja Świat na Tak
Celem konkursu “Być Polakiem” jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli “ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego.

 

Zdjęcie: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Julia Rowicka, absolwentka Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Sztokholmie, która od kilku lat bierze udział w konkursie