Przerwa na czytanie – zgłoś szkołę!

  • edycja 2022
  • patronat ORPEG
  • przerwa na czytanie

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą po raz kolejny objął przedsięwzięcie patronatem honorowym. Poniżej publikujemy informację od Organizatora.

Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Przerwa na czytanie jest coraz chętniej realizowaną akcją czytelniczą w Polsce i na świecie, w poprzednim roku o ponad tysiąc więcej placówek oświatowych wzięło w niej udział tj. w 1867 placówkach z Polski i z 14 innych państw. Dodatkowo został ustanowiony niewyobrażalny rekord w liczbie osób czytających na przerwie i wyniósł on 377 TYSIĘCY 586 OSÓB!

 

Bądź częścią pięknego czytelniczego święta, zgłoś swoją szkołę i przyłącz się, by pobić nowy rekord!

 

Akcja skierowana jest do:
– placówek oświatowych każdego typu z całego świata, znajdujących się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski;
– szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki, wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.
Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.

Celem akcji jest:
– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
– integracja środowiska lokalnego;
– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Zgłoszona szkoła/placówka, wypełniając formularz jest zobowiązana do przeprowadzenia na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na wszystkich przerwach międzylekcyjnych, w jednym wybranym przez siebie dniu między 1-31 października 2022 r. Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (aktywny do 31 października 2022 r.)
Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć
z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 13 listopada 2022 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 1 października 2022 r.), w którym poda m. in. liczbę osób czytających na przerwie.

FORMULARZ RELACJI (aktywny od 1 października do 13 listopada 2022 r.)
Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki
na Facebooku 12 grudnia 2022 r.

 

Załączniki:
REGULAMIN
GRAFIKA NA FB
PLAKAT

 

Koordynator akcji:
Anna Giniewska
Biblioteka Pedagogiczna
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wielkopolskim
tel. 95 721 61 35 / 509 517 206
e-mail: przerwanaczytanie@gmail.com
www.womgorz.edu.pl