Próbny egzamin ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. KEN w ORPEG

  • Szkoła Podstawowa im. KEN w ORPEG

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zachęca ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej do przystąpienia do próbnych egzaminów ósmoklasisty.

• Egzaminy odbędą się w dniach 17 – 19 marca br. i są nieobowiązkowe;

• Każdy uczeń otrzyma wiadomość e-mail zawierającą arkusz egzaminacyjny z danego przedmiotu, instrukcję oraz informację, ile czasu można poświęcić na wykonanie zadań;

• Egzamin wypełniany w domu powinien być wykonywany samodzielnie, bez wykorzystania materiałów dodatkowych oraz trwać tyle, co egzamin maturalny przeprowadzany w szkole;

• Gotowe prace zostaną przesłane do ORPEG. Ocena z próbnego egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie będzie miała wpływu na ocenę końcową.

Wszystkim przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za wyniki!