Prawo

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. z dnia 25 maja 2022 r. Dz.U. z 2022 r., poz. 1105)
PDF
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji (Dz.U. z 7 czerwca 2018 poz. 1100)
PDF
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282)
PDF