Kursy

Kursy dla repatriantów w 2020

 

Szanowni Państwo rozpoczynamy rekrutację na 70 godzinne kursy języka polskiego w miejscu zamieszkania oraz kursy językowo – adaptacyjne w formie obozu dla repatriantów i członków ich rodzin.

 

Zapraszamy na kurs językowy w miejscu zamieszkania. Kurs w wymiarze 70 godzin będzie realizowany w II połowie roku, w celu zgłoszenia się na kurs, prosimy wypełnić kartę zgłoszeniową.

Pobierz kartę

Zapraszamy na kurs adaptacyjno – językowy w formie obozu. W roku 2020 przewidujemy organizację kursów w następujących miejscach i terminach:

Toruń, 25.07 – 02.08.2020 rok - LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Łódź, 25.07 – 02.08.2020 rok - z powodu zbyt małej liczby uczestników,
obóz się nie odbędzie
Warszawa, 08.08 – 16.08.2020 rok LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Warszawa, 29.08 – 06.09.2020 rok
W celu zgłoszenia się na obóz, prosimy wypełnić kartę zgłoszeniową

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polonijne Centrum Nauczycielskie
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

bądź skan karty pod adres e-mail: repatrianci@orpeg.pl

Uwaga!

Terminy obozów mogą ulec zmianie.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania obozu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.
O udziale w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku zbyt dużej liczby osób na jeden obóz, proponujemy inny termin oraz miejsce obozu.

Informacje szczegółowe:

Kontakt – repatrianci@orpeg.pl

Tel.: 577 191 715 lub 22 4691116

ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ NA KURSY W 2020 r. Zapraszamy w 2021 r.