Kursy

Szanowni Państwo, trwa rekrutacja na kursy języka polskiego w miejscu zamieszkania oraz kursy językowo-adaptacyjne w formie obozu dla repatriantów. Poniżej lista miejsc, w których planujemy zrealizować kursy w 2022 r. wraz z ankietami zgłoszeniowymi:

Kursy językowo-adaptacyjne w formie obozu:

Warszawa, 02.07-10.07.2022 rok
Płock, 09.07-17.07.2022 rok
Warszawa, 20.08 – 28.08.2022 rok

80-godzinny kurs języka polskiego w miejscu zamieszkania:

Ankieta zgłoszeniowa

Zgłoszenia należy przesłać do 31.05.2022 r. pocztą tradycyjną na adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, Polska lub e-mailem: repatrianci@orpeg.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: tel. +48 577 191 715, +48 22 390 37 16.