Polszczyzna jest piękna! Dzień Języka Ojczystego w Szkole Polskiej w Toronto

  • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
  • Szkoła Polska w Toronto

Jak co roku, Szkoła Polska w Toronto z okazji Dnia Języka Ojczystego przygotowała ciekawy program zajęć. Nie zabrakło: gier i zabaw językowych, quizów, palindromów, zadań ortograficznych czy łamańców językowych.

W akcji wzięły udział wszystkie klasy pod opieką swoich nauczycieli języka polskiego. Uczniowie poznali genezę języka ojczystego oraz etapy jego ewolucji; przygotowali ciekawe prezentacje na temat historii języka i prześledzili dorobek naukowy jednego z najsłynniejszych etnografów polskich – Oskara Kolberga. Wspólnie zastanawiano się, jak należy dbać o język ojczysty. Klasa I LO przygotowała specjalną wersję wywiadu z profesorem Miodkiem.

Ponadto, klasy licealne uczestniczyły w lekcji bibliotecznej poświęconej tematyce neologizmów. Uczniowie skorzystali także z przygotowanych przez Bibliotekę Szkolną na tę okazję materiałów: https://docs.google.com/presentation/d/17xDh4Y3XKC2oiTu3YwO630v9W5ZYA1jW_mFOFLJwLLU/edit#slide=id.gbde35a4f31_0_6

Wszyscy poczuli dumę z bogactwa języka polskiego!