POLACY ZE WSCHODU WRACAJĄ DO KRAJU PRZODKÓW

  • repatrianci

Już w najbliższą sobotę 17 lipca ORPEG rozpoczyna pierwsze dwa – z pięciu zaplanowanych w 2021 r. – obozy adaptacyjno-językowe dla repatriantów.

Warsztaty obejmujące 8 dni spotkań i 75 godzin zajęć dydaktycznych, konsultacji odbędą się równocześnie w Warszawie i Płocku. W każdym z obozów udział weźmie ok. 40 – 50 osób z takich krajów, jak: Kazachstan, Ukraina, Rosja, Gruzja i Uzbekistan.


Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą od 2009 roku realizuje na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów i ich rodzin.
Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Celem kursów jest pomoc repatriantom i członkom ich rodzin w adaptacji w społeczeństwie polskim oraz wsparcie w doskonaleniu języka polskiego. Uzyskują oni pomoc m.in. w sprawnym wejściu na polski rynek pracy oraz kontynuacji nauki w polskim systemie edukacji.

Do poprowadzenia spotkań i wykładów zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Administracji Skarbowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, kuratorium oświaty, wojewódzkiego urzędu pracy, Instytutu Pamięci Narodowej i centrum pomocy społecznej.


Wróćmy na chwilę do minionego roku i wspomnień z obozów w Toruniu i Warszawie 🙂