Podziękowanie za lata pracy zawodowej dla Pani dr Grażyny Wiśniewskiej

Dziś pożegnaliśmy Panią dr Grażynę Wiśniewską, nauczyciela-konsultanta w Polonijnym Centrum Nauczycielskim, która przeszła na emeryturę.

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka złożyli serdeczne podziękowania i słowa uznania za lata pełnej zaangażowania pracy
w PCN, opracowywania bogatej oferty szkoleniowej, dzięki której nauczyciele polonijni mogli rozwijać swoje kompetencje zawodowe i nabywać nowe umiejętności.

Przed Panią Grażyną nowe wyzwania i doskonały czas na realizację tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom zawodowym. Życzymy, aby ten czas okazał się idealnym momentem na zwolnienie tempa życia i wypełnienie każdej chwili tak, by wspominać je potem z radością.