Piotr Semeniuk, były wicekonsul w Chicago, dołącza do zespołu ORPEG

  • ORPEG
  • Piotr Semeniuk
  • wicedyrektor

W dniu 1 października br. do Zespołu ORPEG dołączył Pan Piotr Semeniuk, obejmując nowo utworzone stanowisko wicedyrektora ds. wspierania oświaty polskiej za granicą. Zadania wydziału, na czele którego stanął Pan Piotr Semeniuk, to m.in. kwestie związane z kierowaniem nauczycieli do pracy za granicą, przekazywaniem podręczników i pomocy dydaktycznych do organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą czy współpracą z instytucjami wspierającymi oświatę polonijną i polskojęzyczną.

Pan Piotr Semeniuk posiada wieloletnie doświadczenie w służbie dyplomatycznej zdobyte w Ambasadzie RP w Oslo i Konsulacie Generalnym RP w Chicago.

 

Powitanie nowego wicedyrektora.

Od prawej: Piotr Semeniuk, Agnieszka Koterla – p.o. Dyrektora ORPEG.

Od lewej: Justyna Kralisz – wicedyrektor ds. szkół polskich, szkół za granicą oraz awansu zawodowego nauczycieli,
Małgorzata Kamińska – wicedyrektor ds. Polonijnego Centrum Nauczycielskiego