Pielgrzymowanie w Polsce

  • pielgrzymki
  • Polskie zwyczaje i tradycje
  • publikacja ORPEG
  • sierpień

Zbliża się sierpień. Miesiąc tradycyjnie związany z pielgrzymowaniem w Polsce.
Pielgrzymki odgrywają olbrzymią rolę w umacnianiu naszej wiary. Według danych CBOS ok. 7 mln Polaków rocznie odwiedza miejsca kultu. W Polsce istnieje ponad 500 sanktuariów, z których największe to Jasna Góra, Licheń, Łagiewniki czy Kalwaria Zebrzydowska.
Najstarsza pielgrzymka, udokumentowana w kronikach, wyruszyła we wrześniu 1626 roku z Gliwic do Częstochowy i była wyrazem wdzięczności za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny trzydziestoletniej.

Zapraszamy do lektury publikacji ORPEG pt. “Polskie zwyczaje i tradycje”, zawierającej opis najważniejszych dla Polaków obyczajów wraz z konspektami lekcji do wykorzystania przez nauczycieli.

 

 

Pielgrzymowanie w Polsce

Pielgrzymowanie w Polsce

Pielgrzymowanie w Polsce

Pielgrzymowanie w Polsce