Obchody Dnia Niepodległości we Francji z udziałem delegacji rządowej z Polski.

10 listopada 2023 r.

W piątek 10 listopada 2023 r. delegacja z Polski – Pan Dyrektor Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra i Pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pani Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – wzięła udział w spotkaniu w Konsulacie RP w Lyonie.

Następnie Państwo Dyrektorzy – Radosław Brzózka i Justyna Kralisz wraz z Panem Ministrem Janem Dziedziczakiem, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udali się na spotkanie z Panią Ewą Matczak, Kierownikiem Sekcji Polskiej w Szkole Międzynarodowej w Lyonie Cite Scolaire Internationale de Lyon Gerland.

W Szkole Międzynarodowej w Lyonie istnieje dziewięć sekcji, placówka dysponuje trzema cyklami nauczania, tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i do placówki uczęszczają przedstawiciele 48 narodowości. Nauczanie w języku polskim prowadzone jest przez nauczycieli polskich zatrudnianych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, literatury, geografii i historii oraz wiedzy o świecie.

Uczestnicy spotkania zostali powitani przez p. Gilles Benincasa, Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz p. Erica Di Donfrancesco, Dyrektora Gimnazjum oraz p. Ewę Matczak, Kierownika Sekcji Polskiej.

Delegacja miała okazję zwiedzić placówkę i spotkać się z uczniami szkoły podstawowej, a także klasy maturalnej oraz gronem pedagogicznym i przedstawicielami Rady Rodziców Sekcji Polskiej.

Pan Radosław Brzózka, Pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej w Ministerstwie Edukacji i Nauki i Szef Gabinetu Politycznego Ministra przekazał pośmiertne odznaczenie złotym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, przyznanym przez Ministra Edukacji i Nauki Pana Profesora Przemysława Czarnka dla Pani Joanny Bonnard.

Pani Joanna Bonnard jest jedną z najbardziej zasłużonych osób dla umacniania polskości w południowej Francji. Jej działalność ukierunkowana była na promocję języka polskiego i kultury polskiej. Była twórczynią szkoły polonijnej w Lyonie i Grenoble, przedszkola polskiego w Lyonie, inicjatorką utworzenia Sekcji Polskiej w Szkole Międzynarodowej w Lyonie.

11 listopada 2023 r.

W sobotę 11 listopada 2023 r. przedstawiciele delegacji rządowej z Polski, na czele z Panem Ministrem Jan Dziedziczakiem, Panem Radosławem Brzózką, Szefem Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Panią Justyną Kralisz, Dyrektor ORPEG oraz Panem Marcinem Królem, Naczelnikiem Departamentu Polityki Europejskiej MSZ złożyli wieńce pod pomnikiem ku czci oficerów poległych w walkach wyzwoleńczych, oddając hołd Bohaterom I i II Wojny Światowej.

Następnie delegacja uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Ville de Charvieu-Chavagneux, poświęconej polskiemu poecie i pisarzowi Edwardowi Stachurze, który przyszedł na świat w tej miejscowości.

Edward Stachura (1937-1979) był po­etą, pro­za­ikiem i tłu­ma­czem li­te­ra­tu­ry ibe­ro­ame­rykń­skiej i fran­cu­skiej. Urodził się we Francji w rodzinie polskich emigrantów. Tworzył pod pseudonimem „Sted”. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

W sobotnie popołudnie odbyła się uroczystość nadania imienia Mikołaja Kopernika Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym w Lyonie.

Honorowymi gośćmi uroczystości byli:

 • Pan Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • Pan Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
 • Pani Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
 • Pan Marcin Król, Naczelnik Departamentu Polityki Europejskiej MSZ.

Delegacji rządowej z Polski towarzyszyli:

 • Pan Hubert Czerniuk, Konsul Generalny RP w Lyonie;
 • Pani Beata Jeśko, Konsul RP w Lyonie;
 • Pan Ambasador Sławomir Czarlewski;
 • Pan Jean- Francois Volpi, Dyrektor College Saint Marc;
 • Pani Ewa Matczak, Kierownik Sekcji Polskiej w Lyonie z nauczycielami i rodzicami;
 • Księża z Polskiego Duszpasterstwa przy parafii Trójcy św. w Lyonie: Ks. Wiesław Tomkiewicz i Ks. Michał Glin;
 • Liczni przedstawiciele stowarzyszeń i szkół polonijnych, jak również przyjaciele szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od upamiętnienia minutą ciszy pamięci zmarłej śp. Joanny Bonnard, założycielki placówki.

Po odśpiewaniu ,,Mazurka Dąbrowskiego” i wystąpieniach honorowych Gości Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Blachas odebrała dyplom uznania Ministra Edukacji i Nauki Pana Profesora Przemysława Czarnka dla placówki za zasługi na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży.

Po odczytaniu aktu nadania imienia szkole, Goście wraz z Uczniami przecięli symboliczną szarfę, nadając tym samym oficjalnie szkole imię Mikołaja Kopernika.

Po uroczystym pasowaniu na ucznia, którego dokonała Pani Justyna Kralisz, Dyrektor ORPEG, zaproszeni Goście mogli podziwiać piękną część artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli. Podczas występów nie zabrakło radosnych piosenek, wierszy i tańców związanych z życiem Patrona i Świętem Niepodległości. Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, na którym królował tort z wizerunkiem Mikołaja Kopernika.

12 listopada 2023 r.

W niedzielę 12 listopada 2023 r. delegacja złożyła wieńce pod głównym pomnikiem oraz na polskiej kwaterze cmentarza wojskowego La Doua w Lyonie, oddając hołd polskim Bohaterom – żołnierzom i partyzantom, którzy polegli we Francji w czasie I i II wojny światowej.

Następnie delegacja uczestniczyła we Mszy św. w kościele Paroisse Sainte Trinité Chambéry, Parafii Polskiej w Lyonie, odprawionej w języku polskim z okazji Święta Niepodległości i nadania imienia Szkole Polskiej, koncelebrowanej przez Księdza Proboszcza Wiesława Tomkiewicza i Księdza Michała Glina.

Dziękujemy francuskiej Polonii za patriotyczną postawę, podtrzymywanie, krzewienie i pielęgnowanie polskich wartości.