Zespół ORPEG

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 • Agnieszka Koterla – p.o. Dyrektora

Wicedyrektorzy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 • Barbara Talik – wicedyrektor ds. szkół polskich i awansu zawodowego nauczycieli
 • Małgorzata Kamińska – wicedyrektor ds. Polonijnego Centrum Nauczycielskiego
 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor ds. kształcenia na odległość
 • Magdalena Kostecka – wicedyrektor ds. wspierania oświaty polskiej za granicą

Sekretariat

 • Bożena Rosłon – specjalista: sekretariat@orpeg.pl
 • Kinga Kowalewska – specjalista: sekretariat@orpeg.pl

Wydział Nadzoru

 • Barbara Talik – wicedyrektor
 • Łucja Pawłowska – wizytator Szkół Europejskich ds. przedszkola i szkoły podstawowej: lucja.pawlowska@orpeg.pl
 • Mariola Cieślik – wizytator: mariola.cieslik@orpeg.pl
 • Anna Ferenc – wizytator: szkolyzagranica@orpeg.pl
 • Dorota Jabłońska – wizytator: szkolyzagranica@orpeg.pl
 • Barbara Józefowicz – wizytator: szkolyzagranica@orpeg.pl
 • Beata Zielińska – wizytator: szkolyzagranica@orpeg.pl
 • Magda Opolska – specjalista: szkolyzagranica@orpeg.pl

Polonijne Centrum Nauczycielskie

 • Małgorzata Kamińska – wicedyrektor
 • dr Joanna Wójtowicz – nauczyciel konsultant, język polski: joanna.wojtowicz@orpeg.pl
 • Mariola Przekopiak – nauczyciel konsultant, edukacja wczesnoszkolna: mariola.przekopiak@orpeg.pl
 • Liliana Sosnowska – nauczyciel konsultant, historia Polski, informatyka: liliana.sosnowska@orpeg.pl
 • Ilona Plewnicka – nauczyciel konsultant, wiedza o Polsce, historia Polski: ilona.plewnicka@orpeg.pl
 • Anna Litner-Zarucka – nauczyciel konsultant, język polski: anna.litner-zarucka@orpeg.pl
 • Katarzyna Pawelec – specjalista: katarzyna.pawelec@orpeg.pl
 • Małgorzata Łapczyńska-Knotek- specjalista: malgorzata.lapczynska-knotek@orpeg.pl

Wydział Kształcenia na Odległość:

 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor
 • Wojciech Balcerzak – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Eliza Dworakowska – psycholog: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Małgorzata Mańkowska-Gruszka – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Magdalena Marczewska – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Edyta Rusak – pedagog specjalny: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Elżbieta Zielińska – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl

Wydział Wspierania Oświaty Polskiej za Granicą

 • Magdalena Kostecka – wicedyrektor
 • Magdalena Jędrych – specjalista: podreczniki@orpeg.pl
 • Taisa Antonova – specjalista
 • Edyta Ostaszewska – specjalista

Wydział Informatyczny

 • Magdalena Kostecka – wicedyrektor
 • Bartłomiej Barlakowski – specjalista ds. systemów informatyczno-administracyjnych sieci: bartlomiej.barlakowski@orpeg.pl
 • Dawid Skowyra – specjalista informatyk: dawid.skowyra@orpeg.pl 

Wydział Finansowo – Kadrowy

 • Urszula Świderska – główny księgowy: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Jolanta Sulej – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Alina Komorowska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Agnieszka Jagiełło – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Renata Kwiatkowska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Agnieszka Mikołajczyk-Izdebska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Beata Wiśniewska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Małgorzata Łukasiewicz – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Anna Keda – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Magdalena Miedzińska-Niemiec – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Dorota Stefańska – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Aleksandra Szerszeniewska – referent ds. kadrowo – płacowych
 • Dorota Gniadzik – Caban – specjalista ds. kadrowo – płacowych

Wydział Administracyjny

 • Paulina Rybska – kierownik gospodarczy: administracja@orpeg.pl
 • Anna Iwańska – specjalista ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl
 • Waldemar Wielogórski – specjalista ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl
 • Monika Wójcik – specjalista ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl

Samodzielne stanowisko ds. Informacji i Promocji

 

Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego

 • Joanna Witkowska – joanna.witkowska@orpeg.pl

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dariusz Morgaś – dariusz.morgas@orpeg.pl

Wydział Kształcenia na Odległość (KNO)

 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
 • Wojciech Balcerzak – informatyka
 • Ewa Beczek – język angielski
 • Ewa Burman-Wudecka – język polski
 • Rafał Chojnowski – informatyka
 • Małgorzata Domel – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • Rafał Drużdżel – historia, wiedza o Polsce, historia i teraźniejszość
 • Eliza Dworakowska – psycholog
 • Anna Ferenc – język rosyjski
 • Tomasz Fliszkiewicz – język polski, wiedza o Polsce
 • Jadwiga Gerek – matematyka, fizyka
 • Anna Kmieć – plastyka, technika
 • Beata Kowalczyk-Kozłowska – matematyka
 • Rafał Kowalik – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Agnieszka Kołdacha-Szeremeta – język niemiecki, geografia
 • Waldemar Krawiec – język polski
 • Artur Krysiak – plastyka, muzyka
 • Emilia Kulczyk-Prus – historia, geografia
 • Sylwester Kuśmierz – wychowanie fizyczne
 • Jadwiga Lisiak – język polski
 • Anna Litner-Zarucka – język polski
 • Bożena Makulska-Dąbkowska – matematyka
 • Joanna Nakonieczna – edukacja wczesnoszkolna
 • Grzegorz Nowak – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o Polsce
 • Izabela Pastuszko – geografia, wiedza o Polsce
 • Arleta Pawlik-Pocięgiel – język francuski
 • Mariola Przekopiak – edukacja wczesnoszkolna
 • Aneta Rayzacher-Majewska – religia
 • Edyta Rusak – pedagog specjalny
 • Danuta Rybusińska – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Sikorska – język polski
 • Marta Sikorska – wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o Polsce, biznes i zarządzanie
 • Ewa Sołowiej-Mędrzak – chemia
 • Magdalena Sulich – język angielski
 • Izabela Wiśniowska – biologia, przyroda
 • Beata Grzelak – nauczyciel doradca zawodowy
 • Anita Łopacińska – fizyka