Zespół ORPEG

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 • Anna Aleksandra Radecka

Wicedyrektorzy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 • Justyna Kralisz – wicedyrektor ds. rozwoju oświaty polskiej za granicą
 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor ds. kształcenia na odległość
 • Małgorzata Kamińska – wicedyrektor ds. Polonijnego Centrum Nauczycielskiego

Sekretariat

 • Bożena Rosłon – specjalista: sekretariat@orpeg.pl
 • Kinga Kowalewska – specjalista: sekretariat@orpeg.pl

Wydział Kształcenia na Odległość:

 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor ds. kształcenia na odległość
 • Marta Wolszczak – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Małgorzata Muszyńska – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Wojciech Balcerzak – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl

Wydział Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą

 • Justyna Kralisz – wicedyrektor ds. rozwoju oświaty polskiej za granicą
 • Anna Ferenc – nauczyciel konsultant: szkolyzagranica@orpeg.pl
 • Mariusz Wychódzki – nauczyciel konsultant: kierowanienauczycieli@orpeg.pl
 • Stanisław Świętek – specjalista: kierowanienauczycieli@orpeg.pl
 • Grzegorz Żurawiecki – specjalista: podreczniki@orpeg.pl

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

 • Justyna Kralisz – wicedyrektor ds. rozwoju oświaty polskiej za granicą
 • Urszula Łączyńska – wizytator ds. Szkół Europejskich: urszula.laczynska@orpeg.pl
 • Mariola Cieślik – wizytator: mariola.cieslik@orpeg.pl
 • Barbara Talik – wizytator: barbara.talik@orpeg.pl
 • Teresa Dudkowska – wizytator: teresa.dudkowska@orpeg.pl

Wydział Finansowo – Kadrowy

 • Urszula Świderska – główny księgowy: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Jolanta Sulej – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Alina Komorowska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Agnieszka Jagiełło – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Renata Kwiatkowska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Małgorzata Łukasiewicz – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Anna Urbańska – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Elżbieta Kornek – specjalista ds. kadrowych: kadry@orpeg.pl
 • Anna Keda – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl

Wydział Informatyczny

 • Bartłomiej Barlakowski – specjalista ds. systemów informatyczno-administracyjnych sieci: bartlomiej.barlakowski@orpeg.pl
 • Dawid Skowyra – specjalista informatyk: dawid.skowyra@orpeg.pl
 • Martyna Romanowska – referent informatyk: martyna.romanowska@orpeg.pl

Wydział Administracyjny

 • Paulina Rybska – kierownik gospodarczy: -administracja@orpeg.pl
 • Beata Borys – specjalista ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl
 • Katarzyna Zasada – referent ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl

Samodzielne stanowisko ds. Informacji i Promocji

 • Magdalena Zaczek – specjalista ds. informacji i promocji: magdalena.zaczek@orpeg.pl

Polonijne Centrum Nauczycielskie

 • Małgorzata Kamińska – wicedyrektor ds. Polonijnego Centrum Nauczycielskiego
 • dr Joanna Wójtowicz – nauczyciel konsultant, język polski: joanna.wojtowicz@orpeg.pl
 • Mariola Przekopiak – nauczyciel konsultant, edukacja wczesnoszkolna: mariola.przekopiak@orpeg.pl
 • Liliana Sosnowska – nauczyciel konsultant, historia Polski, informatyka: liliana.sosnowska@orpeg.pl
 • Katarzyna Pawelec – specjalista: pcn_sekretariat@orpeg.pl