Zespół ORPEG

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 • Justyna Kralisz

Wicedyrektorzy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 • Barbara Talik – wicedyrektor ds. szkół polskich i awansu zawodowego nauczycieli
 • Małgorzata Kamińska – wicedyrektor ds. Polonijnego Centrum Nauczycielskiego
 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor ds. kształcenia na odległość

Sekretariat

 • Bożena Rosłon – specjalista: sekretariat@orpeg.pl
 • Kinga Kowalewska – specjalista: sekretariat@orpeg.pl

Wydział Kształcenia na Odległość:

 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor
 • Magdalena Marczewska – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Wojciech Balcerzak – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Eliza Dworakowska – psycholog: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Edyta Rusak – pedagog specjalny: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Jadwiga Wojtyra – bibliotekarz: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Elżbieta Zielińska – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
 • Małgorzata Mańkowska-Gruszka – specjalista ds. kształcenia na odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl

Wydział Wspierania Oświaty Polskiej za Granicą

 • Mariusz Wychódzki – nauczyciel konsultant: kierowanienauczycieli@orpeg.pl
 • Stanisław Świętek – specjalista: kierowanienauczycieli@orpeg.pl
 • Magdalena Jędrych – specjalista: podreczniki@orpeg.pl

Wydział Nadzoru

 • Barbara Talik – wicedyrektor
 • Urszula Łączyńska – wizytator Szkół Europejskich ds. szkoły średniej: urszula.laczynska@orpeg.pl
 • Łucja Pawłowska – wizytator Szkół Europejskich ds. przedszkola i szkoły podstawowej: lucja.pawlowska@orpeg.pl
 • Mariola Cieślik – wizytator: mariola.cieslik@orpeg.pl
 • Anna Ferenc – wizytator: szkolyzagranica@orpeg.pl
 • Barbara Józefowicz – wizytator: szkolyzagranica@orpeg.pl
 • Magda Opolska – specjalista: szkolyzagranica@orpeg.pl

Wydział Finansowo – Kadrowy

 • Urszula Świderska – główny księgowy: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Jolanta Sulej – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Alina Komorowska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Agnieszka Jagiełło – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Renata Kwiatkowska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Agnieszka Mikołajczyk-Izdebska – specjalista ds. księgowych: ksiegowosc@orpeg.pl
 • Małgorzata Łukasiewicz – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Elżbieta Kornek – specjalista ds. kadrowych: kadry@orpeg.pl
 • Anna Keda – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Magdalena Miedzińska-Niemiec – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl
 • Dorota Stefańska – specjalista ds. kadrowo-płacowych: kadry@orpeg.pl

Wydział Informatyczny

 • Bartłomiej Barlakowski – specjalista ds. systemów informatyczno-administracyjnych sieci: bartlomiej.barlakowski@orpeg.pl
 • Dawid Skowyra – specjalista informatyk: dawid.skowyra@orpeg.pl 
 • Martyna Romanowska – specjalista informatyk: martyna.romanowska@orpeg.pl

Wydział Administracyjny

 • Paulina Rybska – kierownik gospodarczy: administracja@orpeg.pl
 • Beata Borys – specjalista ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl
 • Anna Iwańska – specjalista ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl
 • Waldemar Wielogórski – specjalista ds. administracyjnych: administracja@orpeg.pl

Samodzielne stanowisko ds. Informacji i Promocji

 • Magdalena Zaczek – specjalista ds. informacji i promocji: magdalena.zaczek@orpeg.pl

Polonijne Centrum Nauczycielskie

 • Małgorzata Kamińska – wicedyrektor
 • dr Joanna Wójtowicz – nauczyciel konsultant, język polski: joanna.wojtowicz@orpeg.pl
 • Mariola Przekopiak – nauczyciel konsultant, edukacja wczesnoszkolna: mariola.przekopiak@orpeg.pl
 • Liliana Sosnowska – nauczyciel konsultant, historia Polski, informatyka: liliana.sosnowska@orpeg.pl
 • Ilona Plewnicka – nauczyciel konsultant, wiedza o Polsce, historia Polski: ilona.plewnicka@orpeg.pl
 • Anna Litner-Zarucka – nauczyciel konsultant, język polski: anna.litner-zarucka@orpeg.pl
 • Katarzyna Pawelec – specjalista: katarzyna.pawelec@orpeg.pl

 

Rada Pedagogiczna szkół im. KEN w systemie kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w roku szkolnym 2022/2023

 • Agnieszka Koterla – wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
 • Wojciech Balcerzak – informatyka
 • Ewa Beczek – język angielski
 • Małgorzata Domel – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • Rafał Drużdżel – historia, wiedza o Polsce, historia i teraźniejszość
 • Eliza Dworakowska – psycholog
 • Anna Ferenc – język rosyjski
 • Tomasz Fliszkiewicz – język polski, wiedza o Polsce
 • Jadwiga Gerek – matematyka, fizyka
 • Anna Kmieć – plastyka, technika
 • Agnieszka Kołdacha-Szeremeta – język niemiecki, geografia
 • Beata Kowalczyk-Kozłowska – matematyka
 • Rafał Kowalik – edukacja dla bezpieczeństwa
 • Waldemar Krawiec – język polski
 • Artur Krysiak – plastyka, muzyka
 • Emilia Kulczyk-Prus – nauczyciel historii
 • Sylwester Kuśmierz – wychowanie fizyczne
 • Jadwiga Lisiak – język polski
 • Anna Litner-Zarucka – język polski
 • Anita Łopacińska – fizyka
 • Bożena Makulska-Dąbkowska – matematyka
 • Joanna Nakonieczna – edukacja wczesnoszkolna
 • Grzegorz Nowak – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o Polsce
 • Izabela Pastuszko – geografia
 • Arleta Pawlik-Pocięgiel – język francuski
 • Edyta Rusak – pedagog specjalny
 • Danuta Rybusińska – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Sikorska – język polski
 • Marta Sikorska – wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o Polsce, podstawy przedsiębiorczości
 • Ewa Sołowiej-Mędrzak – chemia
 • Magdalena Sulich – język angielski
 • Izabela Wiśniowska – biologia, przyroda