Nowe wydanie kwartalnika “Ałmator” – Kazachstan

  • Kwartalnik Ałmator

Zapraszamy do lektury drugiego numeru czasopisma “Ałmator” – kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego – jak brzmi podtytuł. To jeden z dwu polonijnych magazynów w Kazachstanie.

Informację nadesłała Pani Lucyna Ejma, nauczycielka skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Kazachstanie i jednocześnie pomysłodawczyni “Ałmatora” (obok Pana Piotra Boronia).