Najnowsze wydanie “Ałmatora”

  • Kazachstan

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru czasopisma “Ałmator” – kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego. To jeden z dwu polonijnych magazynów w Kazachstanie.

Pomysłodawcy “Ałmatora” to nauczyciele skierowani przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Kazachstanie: Lucyna Ejma oraz Piotr Boroń.