Nadzór pedagogiczny

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami polskimi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1652).