Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

  • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony w 1999 roku, przez UNESCO, dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu, w 1952 roku. Zginęło wówczas 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego. Pierwsze obchody na świecie odbyły się w 2000 roku, w Polsce w 2005 roku.

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego, jak również zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące.

Na świecie używanych jest około 6–7 tysięcy języków. Szacuje się, że do 2100 roku wymrze ponad połowa obecnie używanych języków na świecie, dlatego że są używane przez bardzo małą liczbę użytkowników.

❗️ Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą uczy języka polskiego i w języku polskim:
👉 ponad 1️7 000 uczniów w szkołach polskich przy placówkach dyplomatycznych w 36 krajach na 4 kontynentach
👉 blisko 1500 uczniów w kształceniu online
👉 blisko 10 500 uczniów objętych nauczaniem przez pedagogów kierowanych do pracy dydaktycznej za granicą (głównie Wschód).