Majowa działanie w Uzbekistanie

Jak połączono Polskę i Uzbekistan z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą wśród uczących się języka polskiego w stowarzyszeniu “Świetlica Polska”?

W stolicy-Taszkencie pofantazjowaliśmy plastycznie na temat stolicy-Warszawy. Stało się to dzięki znanemu polskiemu architektowi i malarzowi Tytusowi Brzozowskiemu. Udostępnił bowiem jedną ze swoich grafik, a zadaniem uczestników było pokolorowanie jej dowolną techniką. Artysta nie krył podziwu dla zaangażowania i pomysłowości uczniów. Pogratulował wszystkim bardzo serdecznie, a nagrody ufundował Attache Obrony RP w Taszkencie – płk Maciej Zając.

Z kolei Konsul RP w Taszkencie – Piotr Matusiak włączył się w projekt pn. „Wiwat Konstytucja 3 maja!”, w ramach którego uczestnicy zajęć z języka polskiego, prowadzonych przez nauczycielkę ORPEG – Agnieszkę Mikulec, pisali dyktando multimodalne w oparciu o obraz Jana Matejki. Konsul nie tylko przygotował nagrody, ale też aktywnie włączył się w powstanie dyktanda, udzielając swego głosu 🙂

Informację nadesłała Agnieszka Mikulec, nauczycielka skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Uzbekistanie