LEKCJA O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO Z UDZIAŁEM PIERWSZEJ DAMY

  • bezpieczeństwo
  • Pierwsza Dama
  • ruch drogowy
  • szkoły polskie

Jak zadbać o własne bezpieczeństwo na drodze, jakich sytuacji unikać, jak zachowanie wszystkich użytkowników dróg wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego – o tym m.in. rozmawiali wczoraj, 19 maja, uczniowie:

→ Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo,
→ Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej,
→ Szkoły Polskiej im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii
podczas zajęć online organizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. W lekcji, która odbyła się w trakcie trwającego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, uczestniczyła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W trakcie interaktywnych zajęć edukacyjnych online omówiono m.in. zasady poruszania się pieszych, bezpieczeństwo w podróży, znajomość znaków drogowych, a także konieczność stosowania elementów odblaskowych czy kasków przez rowerzystów. Prowadzący zajęcia zwrócili również uwagę na ryzykowne zachowania, jak zabawę w pobliżu drogi czy korzystanie z telefonów na przejściach dla pieszych. Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa, śledząc m.in. losy bohaterów filmów animowanych, w tym maskotki ITD krokodylka Tirka. Najmłodsi rozwiązywali quizy, odpowiadali na zagadki i pytania Pierwszej Damy, mówili które zasady najbardziej zapadły im w pamięć, a z którymi spotkali się po raz pierwszy. – Bardzo się cieszę, że byliście tak aktywni, zasłużyliście na ocenę celującą! – zapewniła Małżonka Prezydenta.

Następnie Agata Kornhauser-Duda spotkała się z kierownikami polskich placówek uczestniczących w projekcie i pedagogami. W rozmowie wzięła udział także Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dyskusja dotyczyła nauczania zdalnego w czasie pandemii oraz różnych doświadczeń uczniów i pedagogów w poszczególnych państwach. W zależności od kraju zamieszkania część dzieci i młodzieży uczestniczy w lekcjach w szkołach, inni uczniowie do klas wrócą dopiero po wakacjach. Rozmawiano o wpływie izolacji na relacje rówieśnicze młodych ludzi, ich kondycję fizyczną i psychiczną. – Nawet najciekawsza lekcja on-line nie zastąpi korzyści psychicznych, jakie niesie udział w lekcji wśród innych dzieci – akcentowali nauczyciele. – Szczególnie kiedy uczniowie uczą się w szkole polskiej w swoim czasie wolnym – dodała Pierwsza Dama, podkreślając swoje uznanie dla wysiłku dzieci i wielkiego wkładu nauczycieli. – Nauczyciele polonijni muszą wykazywać się wielką kreatywnością, to wielkie wyzwanie zachęcić dzieci i młodzież do poświęcenia czasu wolnego na naukę – stwierdziła. Pierwsza Dama wyraziła podziękowania dla wszystkich nauczycieli i rodziców za ich wkład w podtrzymywanie polskości wśród najmłodszych. Do podjętych w czasie spotkania tematów należą także różnice w systemach edukacji obowiązujących w Polsce, Norwegii, Bułgarii i Belgii oraz współpraca szkół z polskimi instytucjami kultury. Mówiono także o specyfice polonijnego nauczania wczesnoszkolnego.

Lekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”, prowadzone są online od grudnia 2020 r. Wzięło w nich udział ponad 10 tys. uczniów. 6 maja, w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w wirtualnym spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszych szkół z Francji, Łotwy i Ukrainy.

 

Na podstawie: gitd.gov.pl, prezydent.pl

Zdjęcia: gitd.gov.pl, prezydent.pl