Latająca Poradnia – projekt ORPEG

  • Latająca Poradnia

Celem projektu LATAJĄCA PORADNIA było przeprowadzenie diagnoz językoznawczych, diagnoz psychologicznych oraz diagnoz integracji sensorycznej uczniów wskazanych przez nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Badania online (video-spotkania i konsultacje) miały na celu rozpoznanie potrzeb dzieci oraz zaplanowanie terapii i wsparcie rodziców i nauczycieli poprzez udzielenie im wskazówek w postaci zaleceń jak można pomóc dziecku.

Projekt był realizowany w okresie 1 września – 15 grudnia 2020 r. Wzięło w nim udział 35 szkół z 15 państw, z trzech kontynentów: Afryki, Azji i Europy.
W ramach projektu przeprowadzono 70 szkoleń, w których wzięło udział 271 nauczycieli.
Przeprowadzono badania logopedyczne 448 dzieci, badania psychologiczne 405 dzieci oraz badania integracji sensorycznej / fizjoterapeutycznej 280 dzieci. Po zakończeniu badań uczniów opracowano łącznie 1133 raporty.