Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian umiejętności uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową. Przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych, a jego wyniki wpływają na wybór i rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Egzamin ma na celu ocenić wiedzę uczniów w zakresie podstawowych kompetencji, które zdobyli podczas nauki w szkole podstawowej.

Harmonogram, komunikaty i informacje w 2024

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.