Pomoc techniczna

POMOC TECHNICZNA DOTYCZĄCA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ “OTWARTA SZKOŁA”

Instrukcja wejścia na lekcję on-line w PDF
Informator o kształceniu na odległość

Jak wejść na lekcję online?

 

Jak zamieścić pracę kontrolną?

 

Film instruktażowy platformy Otwarta Szkoła

 

Jak skorzystać z pomocy zdalnej?

Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres email: helpdesk@orpeg.pl

Testowanie połączenia online

Można przetestować poprawność konfiguracji przeglądarki oraz prędkość łącza internetowego za pośrednictwem testera.

Konfiguracja przeglądarek internetowych