Organizacja roku szkolnego

Ramowy plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2020/2021

1 września 2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

30 września 2020 r. – złożenie przez uczniów III klasy liceum wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

31 października 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

7 lutego 2021 r. – złożenie przez uczniów III klasy liceum ostatecznej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

19-23 kwietnia 2021 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem ORPEG (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie udostępniony w lutym 2021 r. na stronie www.orpeg.pl w zakładce „Kształcenie na odległość”)

30 kwietnia 2021 r. – zakończenie roku szkolnego dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

maj 2021 r. – egzamin maturalny pisemny i ustny – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

25-27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty dla uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

2 lipca 2021 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

5 lipca 2021 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 lipca 2021 r. – termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym egzamin ósmoklasisty

5-16 lipca 2021 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem ORPEG (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

9 -20 sierpnia 2021 r. – druga sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów uczestniczących w kształceniu na odległość (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

24-25 sierpnia 2021 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2021 r. – zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uzupełniający plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących uzupełniający plan nauczania w roku szkolnym 2020/2021

1 września 2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

31 października 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

5-16 lipca 2021 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem ORPEG, I wariant (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

9 sierpnia -20 sierpnia 2021 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem ORPEG, II wariant (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt:  ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

24-25 sierpnia 2021 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2021 r. – zakończenie roku szkolnego 2020//2021

Harmonogram przesyłania prac kontrolnych

Dotyczy uczniów realizujących uzupełniający i ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2020/2021

  • Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2020 r.
  • Praca kontrolna nr 2 – do 15 grudnia 2020 r.
  • Praca kontrolna nr 3 – do 31 stycznia 2021 r.
  • Praca kontrolna nr 4 – do 15 marca 2021 r.
  • Praca kontrolna nr 5 – do 30 kwietnia 2021 r.

Dotyczy uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2020/2021

  • Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2020 r.
  • Praca kontrolna nr 2 – do 15 grudnia 2020 r.
  • Praca kontrolna nr 3 – do 31 stycznia 2021 r.
  • Praca kontrolna nr 4 – do 28 lutego 2021 r.
  • Praca kontrolna nr 5 – do 31 marca 2021 r.