Organizacja roku szkolnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Kształcenia na odległość

nie przy tablicy i dźwiękach szkolnego dzwonka, ale przed monitorami komputerów Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość przywitają nowy rok szkolny 2023/2024. Będziemy obecni w 92 krajach świata.

Już wkrótce – po 15 września br. rozpoczną się zajęcia w polskiej szkole on-line. Uczniowie są przyporządkowani do swoich klas. Loginy i hasła dostępu, stopniowo są przekazywane nowym uczniom przez pracowników wydziału, pozwalają tworzyć własne profile na forum klas. Na platformie edukacyjnej niebawem pojawią się plany konsultacji on-line dla przedmiotów ujętych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego lub w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wszyscy zobaczą w planach zajęć terminy pierwszych konsultacji on-line. Niebawem rozpocznie się wytężona praca dla grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców.

Drodzy Uczniowie,

przed Wami nowy rok szkolny, nowe wyzwania i oczekiwania. Życzymy Wszystkim Uczniom kształcenia na odległość sukcesów w zdobywaniu wiedzy, nabywania kolejnych umiejętności i rozwijania zainteresowań. Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości i ciekawości. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji i będzie inspiracją do dalszych działań, a nauka w polskiej szkole on-line niech umocni Waszą więź z Polską i ojczystym językiem.

Na progu nowego roku szkolnego życzymy Wszystkim uczestnikom kształcenia na odległość spokojnej i satysfakcjonującej pracy, efektywnej współpracy oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Niech nauka w języku polskim o Polsce i otaczającym świecie wzmocni poczucie tożsamości narodowej.

Z wyrazami szacunku,

Wicedyrektor Agnieszka Koterla,

Nauczyciele i Pracownicy Wydziału Kształcenia na odległość