Organizacja roku szkolnego

Ramowy plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2021/2022

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

30 września 2021 r. – złożenie przez rodziców uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego zdawanego podczas egzaminu ósmoklasisty; złożenie przez uczniów klasy III klasy liceum wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

31 października 2021 r. – 15 maja 2022 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

7 lutego 2022 r. – złożenie przez uczniów III klasy liceum ostatecznej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

13-22 kwietnia 2022 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem ORPEG (szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie udostępniony w lutym 2022 r.

29 kwietnia 2022 r. – zakończenie roku szkolnego dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

maj 2022 r. – egzamin maturalny pisemny i ustny – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

24-26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty dla uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

24 czerwca 2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

1 lipca 2022 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

5 lipca 2022 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

4-15 lipca 2022 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem ORPEG (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

8-19 sierpnia 2022 r. – druga sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów uczestniczących w kształceniu na odległość (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

24-25 sierpnia 2022 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2022 r. – zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uzupełniający plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących uzupełniający plan nauczania w roku szkolnym 2021/2022

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

31 października 2021 r. – 15 maja 2022 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

4-15 lipca 2022 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem ORPEG (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

8-19 sierpnia 2022 r. – druga sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów uczestniczących w kształceniu na odległość (szczegółowe terminy uzgadniane mailowo, kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl)

24-25 sierpnia 2022 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2021 r. – zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram przesyłania prac kontrolnych

Dotyczy uczniów realizujących uzupełniający i ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2021/2022

• Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2021 r.
• Praca kontrolna nr 2 – do 31 grudnia 2021 r.
• Praca kontrolna nr 3 – do 31 stycznia 2022 r.
• Praca kontrolna nr 4 – do 31 marca 2022 r.
• Praca kontrolna nr 5 – do 15 maja 2022 r.

Dotyczy uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2021/2022

• Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2021 r.
• Praca kontrolna nr 2 – do 31 grudnia 2021 r.
• Praca kontrolna nr 3 – do 31 stycznia 2022 r.
• Praca kontrolna nr 4 – do 28 lutego 2022 r.
• Praca kontrolna nr 5 – do 31 marca 2022 r.