Organizacja roku szkolnego

Ramowy plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2022/2023

1 września 2022 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

30 września 2022 r. – złożenie przez uczniów IV klasy liceum wstępnej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

31 października 2022 r. – 15 maja 2023 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

7 lutego 2023 r. – złożenie przez uczniów IV klasy liceum ostatecznej pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

12-18 kwietnia 2023 r. – egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

4-23 maja 2023 r. – egzamin maturalny pisemny i ustny – termin główny

23-25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty w terminie głównym dla uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej

3 lipca 2023 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

7 lipca 2023 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3-7 lipca 2023 r. – pierwsza sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

7-11 sierpnia 2023 r. – druga sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

22-23 sierpnia 2023 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2023 r. – zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uzupełniający plan nauczania

Kalendarz dla uczniów realizujących uzupełniający plan nauczania w roku szkolnym 2022/2023

1 września 2022 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

31 października 2022 r. – 15 maja 2023 r. – składanie prac kontrolnych według harmonogramu

3-7 lipca 2023 r. – pierwsza sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

7-11 sierpnia 2023 r. – druga sesja egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy nie spełnią warunków promocji zgodnie ze Statutem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

22-23 sierpnia 2023 r. – sesja poprawkowa

31 sierpnia 2023 r. – zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Harmonogram przesyłania prac kontrolnych

Dotyczy uczniów realizujących uzupełniający i ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2022/2023 w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej
• Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2022 r.
• Praca kontrolna nr 2 – do 31 grudnia 2022 r.
• Praca kontrolna nr 3 – do 31 stycznia 2023 r.
• Praca kontrolna nr 4 – do 31 marca 2023 r.
• Praca kontrolna nr 5 – do 15 maja 2023 r.

Dotyczy uczniów klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej realizujących ramowy plan nauczania w roku szkolnym 2022/2023
• Praca kontrolna nr 1 – do 31 października 2022 r.
• Praca kontrolna nr 2 – do 31 grudnia 2022 r.
• Praca kontrolna nr 3 – do 31 stycznia 2023 r.
• Praca kontrolna nr 4 – do 28 lutego 2023 r.
• Praca kontrolna nr 5 – do 31 marca 2023 r.