Wykaz lektur

Wykaz lektur dla liceum ogólnokształcącego – 2023/2024

RAMOWY I UZUPEŁNIAJĄCY PLAN NAUCZANIA

Poziom podstawowy
 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Horacy – wybrane utwory;
 • Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 • Platon, Państwo (fragmenty);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 • François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
Poziom podstawowy
 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec.
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);
 • William Szekspir, Hamlet;
 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
Zakres podstawowy
 • Sofokles, Król Edyp;
 • Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 • Giovanni Boccaccio, Sokół;
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 • Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 • Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 • Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 • Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 • Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 • Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 • Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
 • Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 • George Byron, Giaur (fragmenty);
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 • Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 • Stefan Żeromski, Echa leśne;
 • Zofia Nałkowska, Granica;

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Poziom rozszerzony
 • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
 • Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
 • Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
 • Wolter, Kandyd (fragmenty);
 • Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
 • wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
 • Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
 • Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
 • Amadeusz, reż. Miloš Forman;
 • Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
 • Dziady, reż. Konrad Swinarski;
 • Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
 • Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
 • Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
 • Kordian, reż. Jerzy Englert;
 • Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
 • Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
 • Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
Zakres podstawowy
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;
 • Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;
 • Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;
 • Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;
 • Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;
 • Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;
 • Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;
 • Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;
 • Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;
 • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;
 • Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;
 • Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;
 • Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;
 • Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;
 • Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;
 • Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;
 • Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;
 • Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;
 • Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;
 • Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;
 • Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.
Poziom podstawowy
 • Adam Mickiewicz – Romantyczność, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki – Kordian, wybór wierszy
 • Zygmunt Krasiński – Nie–Boska komedia
 • Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
 • Bolesław Prus – Lalka
 • Maria Konopnicka – Mendel Gdański
 • Henryk Sienkiewicz – Potop
 • Kazimierz Przerwa–Tetmajer – wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz – wybór wierszy
 • Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański – Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont – Chłopi t.1
 • Stefan Żeromski – Przedwiośnie, Ludzie bezdomni
 • Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
 • Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 • Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”
 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”, realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, „Nana” Emila Zoli, „Pani Bovary” Gustawa Flauberta)
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
Poziom podstawowy
 • Witold Gombrowicz – Ferdydurke
 • Zofia Nałkowska – Granica, Medaliony
 • Tadeusz Borowski – Opowiadania (jedno)
 • Gustaw Herling-Grudziński – Inny Świat
 • Bolesław Leśmian – wybór wierszy
 • Julian Tuwim – wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska–Jasnorzewska – wybór wierszy
 • Czesław Miłosz – wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert – wybór wierszy
 • Miron Białoszewski – wybór wierszy
 • Wisława Szymborska – wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak – wybór wierszy
 • Jan Twardowski – wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek –Tango
 • Albert Camus – Dżuma
 • Franz Kafka – Proces
 • Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Miron Białoszewski – Pamiętnik z Powstania Warszawskiego
Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 • Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
 • Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż na poziomie podstawowym)