Matura

MATURA 2022

Uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej realizujący programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2022, powinni złożyć deklarację (załącznik 1a) przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego można przeczytać na stronie: www.oke.waw.pl oraz informacje na temat egzaminu maturalnego na stronie CKE www.cke.edu.pl

Do pobrania

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
Komunikat o egzaminie z informatyki w 2022 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2021/2022
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2021/2022 ZAŁĄCZNIKI