Matura

Matura 2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 lub w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024.

Organizacja i Przeprowadzanie Matury 2023/2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat CKE o Materiałach i Przyborach na Maturę 2023

Organizacja i Przeprowadzanie Matury 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku

Matura 2024 z Informatyki: Zatwierdzone Oprogramowanie i Języki Programowania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty i Matury 2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024

Lista Zadań do Części Ustnej Matury 2024

Stres egzaminacyjny. Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Materiały o Stresie Egzaminacyjnym dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli