Liceum Ogólnokształcące

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Zakończenie kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w ramowym planie nauczania, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, umożliwia polskim uczniom, przebywającym poza granicami kraju, przystąpienie do egzaminu maturalnego zgodnego z polskim prawem oświatowym.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

W ramach ramowego planu nauczania uczniowie realizują w zakresie podstawowym lub rozszerzonym następujące przedmioty: język polski, języki obce nowożytne (język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski), historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, religia/etyka.

UZUPEŁNIAJĄCY PLAN NAUCZANIA

W ramach uzupełniającego planu nauczania uczniowie uczą się języka polskiego i wiedzy o Polsce.

PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI

Zadaniem Liceum Ogólnokształcącym im. KEN jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur, a także umożliwienie uczniom dalszego kształcenia się na polskich lub zagranicznych uczelniach.

KONSULTACJE ON-LINE

Kontakt z uczniem poprzez platformę e-learningową umożliwia nauczycielom indywidualne podejście do rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.