Legitymacje

LEGITYMACJE SZKOLNE

Uczniom Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość wystawiane są legitymacje szkolne. Z wnioskiem o wystawienie legitymacji występuje do ORPEG rodzic lub prawny opiekun ucznia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2021, poz. 1203) w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość wprowadzamy wymianę papierowych legitymacji uczniowskich na e-legitymacje.

E-legitymacja ma wymiar dowodu osobistego i wykonana jest z polichlorku winylu (PCV) o formacie ID 1, która zawiera układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym. Zawiera takie same dane, jak legitymacja papierowa, z tą różnicą, że wszystkie dane są na niej trwale nadrukowane. Zamiast standardowych pieczątek, potwierdzających jej ważność, na rewersie karty nakleja się dedykowane do tego celu hologramy.

Kliknij, aby wypełnić formularz online 

Po przejściu na formularz elektroniczny system poprosi Państwa o zalogowanie się na konto ucznia, używane w Microsoft Teams. Bez podania danych logowania ucznia nie będzie możliwości wypełnienia formularza o wydanie e-legitymacji.

Do każdego wniosku należy dołączyć plik z aktualnym legitymacyjnym zdjęciem ucznia.
Zdjęcie do e-legitymacji musi spełniać następujące wymagania:
· Kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy
· Zdjęcie musi być wykonane na jednolitym tle
· Rozdzielczość min. 300 dpi
· Wymiar: w przeliczeniu na piksele wymiar nie mniejszy niż: 236 x 295 pikseli
· Rozmiar max. 5 MB
· Rozmiar min. 75 KB

Warunkiem otrzymania e-legitymacji jest zwrot legitymacji papierowej na adres Ośrodka:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Wydział Kształcenia na odległość
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
lub przesłanie zdjęcia legitymacji papierowej z uciętym/oderwanym prawym dolnym rogiem dokumentu (uniemożliwienie dalszego korzystania z wersji papierowej) na adres e-mail: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl

Prosimy o zapoznanie się z dołączoną do wniosku Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia legitymacji prosimy o kontakt: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl